Elektronická kniha jázd

Získajte aktuálny a detailný prehľad o vašom vozovom parku.

Elektronická kniha jázd ilustračný obrázok

Kniha jázd zobrazuje aktuálnu polohu vozidla na mape, pohyb vozidla v reálnom čase, evidenciu jázd a výdavky na jazdy, umožňuje sledovať termíny servisných alebo technických prehliadok a množstvo ďalších užitočných funkcií.

Elektronická kniha jázd

Získajte aktuálny a detailný prehľad o vašom vozovom parku.

Kniha jázd zobrazuje aktuálnu polohu vozidla na mape, pohyb vozidla v reálnom čase, evidenciu jázd a výdavky na jazdy, umožňuje sledovať termíny servisných alebo technických prehliadok a množstvo ďalších užitočných funkcií.

Elektronická kniha jázd ilustračný obrázok

Elektronická kniha jázd

Elektronická kniha jázd

Elektronická kniha jázd

Prehľadné zobrazenie všetkých dôležitých informácii z histórie jázd a detailné výstupy.

Sledovanie auta v reálnom čase

Sledovanie auta

Spoľahlivé a presné sledovanie pohybu všetkých vašich vozidiel s využitím systému GPS.

Vlastné geozóny a oblasti

Vlastné zóny

Jednoduché vytváranie ohraničených geografických oblasti ľubovolného tvaru.

Reporty a výkazy

Výkazy

Viac ako 150 dátových výstupov s prepracovaným systémom exportu dát.

Služobné a súkromné jazdy

Služobné a súkromné jazdy

Inuitívne a rýchle rozdelenie jednotlivých jázd podľa ich účelu.

Tankovania

Tankovania

Zadávanie tankovania, meranie priemernej spotreby, štatistika prejdených kilometrov.

Upozornenia

Upozornenia

Viac než 40 užívateľsky definovaných upozornení (e-mail / SMS / notifikácie).

Užívateľské oprávnenia

Uzívateľské oprávnenia

Jednotliví uživatelia systému môžu mať rôzne funkcie, role a oprávnenia.

Intuitívne ovládanie a Google mapové podklady

Intuitívne ovládanie

Plne responzívny dizajn. Využívajte webovú alebo mobilnú aplikáciu.

Sledovanie vozidiel

On-line sledovanie vozidiel

Systém umožňuje sledovanie pohybu vozidiel, teda aj skupiny niekoľkých vozidiel v reálnom čase na mape.

Typy jázd

Identifikácia služobných a súkromných jázd vám umožní presnú fakturáciu súkromných jázd zamestnancom a obmedzí možnosti zneužitia služobného vozidla na súkromné účely.

Identifikácia vodiča

Sledujte jednotlivých vodičov: ich vyťaženie, dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, povinných prestávok, vjazdu či výjazdu z užívateľom definovanej oblasti...

Reporty a štatistiky

Jednoduchšie vyhodnotenie priemernej spotreby vozidla, počtu najazdených kilometrov a celkovej amortizácie vozidla. Možnosť importu dát z platobných kariet čerpacích staníc.

Zvýšená ochrana vozidla

V prípade odcudzenia vozidla je možné veľmi rýchlo určiť polohu vozidla na mape, prípadne aktivovať imobilizér vozidla.

Geozóny a geobody

Geozóna ikona

Tvorba geozón

Užívateľ môže v knihe jázd jednoducho vytvárať ohraničené geografické zóny ľubovoľného tvaru.

Upozornenia

K týmto zónam je možné pridať upozornenia a nechať sa informovať pokiaľ vami sledované vozidlo prejde definovanou zónou. To sa hodí napríklad na sledovanie, či vozidlo opustilo priestor spoločnosti, alebo či dorazilo alebo prešlo do zóny.

Geobody

Geobody, rovnako plne užívateľsky definovateľné, slúžia na pomenovanie ľubovoľného bodu na mape. Tie sa následne zobrazia v knihe jázd.

Tankovania

Import dát

Údaje o tankovaní a výdavkoch môžu byť zadávané do systému užívateľom alebo automaticky importované z dátových súborov elektronických platobných systémov.

Kontrola dát

Program automaticky sleduje priemerné náklady, spotrebu a sám upozorní na abnormálne hodnoty.

Tankovania ikona

Výkazy

Výkazy ikona

Formáty

Viac ako 150 preddefinovaných šablon výstupov a reportov. Svoje dáta si môžete exportovať do niektorého z exportných formátov: tabuľky, grafy, PDF, XLS, CSV, TXT, HELIOS, SAP...

Editácia výkazov

Tvorba, upravy, klonovanie a kopírovanie už vytvorených šablón.

Ukládanie

Ukladanie vygenerovaných reportov do dátového úložiska pre neskoršie spracovanie, doručenie reportov e-mailom.

Oprávnenia

Voľba oprávnenia

Jednotliví používatelia systému majú rôzne funkcie, role a oprávnenia.

Zamestnanec

Zamestnanec, pracujúci napríklad ako vodič vozidla, vidí iba informácie o svojom dopravnom prostriedku. Vyberá medzi typom jazdy súkromná / služobná a môže zadávať stav tachometra, údaje o tankovaní a cestovných nákladoch.

Správca

Správca vozového parku vidí a môže upravovať svoju skupinu. K tomu navyše pridáva / odoberá vozidlá alebo definuje zamestnancov ako vodičov.

Oprávnenia ikona

Upozornenia

Upozornenia ikona

Typy upozornení

Viac ako 40 druhov užívateľsky definovaných upozornení zasielaných e-mailom, SMS alebo notifikáciou.

Príklady

Termíny servisných prehliadok / Začiatok a koniec jazdy / Prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti / Vstup, opustenie alebo prejazd užívateľsky definovanou oblasťou / Prekročenie hraníc rôznych štátov / Pohyb vozidla mimo povoleného času / Chyba autorizácie vodiča / Odpojenie batérie vozidla

Cenník

Elektronická

kniha jázd
8
/mesiac
 • Mobilná a webová aplikácia
 • Sledovanie auta na mapách Google
 • Detailné reporty
 • Globálne pokrytie
 • Dátová roamingová SIM karta v cene
 • Upozornenia a geozóny

GPS zariadenie

s montážou
120
 • Jednorázový poplatok
 • Skrytá montáž zariadenia
 • Odborné a bezpečné pripojenie

Rozšírenia

Ochrana

pred krádežou
+30
 • Montáž blokovacieho relé
 • Potrebná autorizácia pred jazdou
 • Blokovanie štartu bez autorizácie

Identifikácia

vodiča
+40
 • Montáž čítačky čipov Dallas
 • 2x Dallas čip na autorizáciu
 • Priradenie vodiča k jazde
 • Slúži aj na ochranu pred krádežou

CAN-BUS

dáta
+70
 • Montáž CAN-BUS modulu
 • Čítanie dát zo zbernice CAN
 • Celkovo spotrebované palivo
 • Celková prejdená vzdialenosť
 • Stav palivovej nádrže
 • Otáčky motora
 • Rýchlosť

Responzívny dizajn

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia je dostupná pre zariadenia s operačným systémom Android a iOS.

Webová aplikácia

Webová aplikácia je plne responzívna. Aplikáciu tak môžete využívať nielen na počítačoch, ale aj na tabletoch a mobilných telefónoch.

Responzívny dizajn

Dopytový formulár

Zanechajte nám správu a v krátkom čase Vás budeme kontaktovať ohľadne možnosti realizácie a pošleme Vám aj cenovú ponuku.