Mechanické zabezpečenie Construct

Mechanické zabezpečenie Construct spoľahlivo ochráni Váš automobil, pretože blokuje systém riadenia v spätnej polohe, čím znemožňuje s autom odísť. Je použiteľné pre väčšinu osobných a úžitkových áut, rovnako tak aj pre autá s automatickou prevodovkou, u ktorých blokuje polohu parking.

Mechanické zabezpečenie Construct nie je možné deaktivovať žiadnymi rušičkami signálu a pre jeho funkcionalitu nie je potrebné napájanie z autobatérie. Jeho nenápadné a bezhlučné prekonanie na ulici je prakticky nemožné, kedže výrazne predlžuje čas, ktorý je ochotný zlodej priamo v aute riskovať na jeho prekonanie.

Benefity mechanického zabezpečenia

 • Nenáročná obsluha: mechanické zabezpečenie Construct ovládate otočením kľúča v zámkovej vložke
 
 • Bezplatná prevádzka:  platíte iba jednorázový poplatok za zariadenie a montáž
 
 • Nulový odber: Systém nie je závislý na stave autobatérie
 
 • Ochrana voči prekonaniu: 

  Zariadenie odoláva tepelným aj chemickým vplyvom, nemení svoje vlastnosti ani po podchladení tekutým dusíkom.

  Prepracovanú konštrukciu nie je možné prekonať pomocou známych deštruktívnych metód (napr. vytrhnutím jadra vložky)

 • Najvyššia trieda bezpečnosti: Zámková vložka vylučuje náhodné uzamknutie a je odolná proti dovŕtaniu, rozlomeniu či vyhmataniu planžetou
 

Nenáročná obsluha

CONSTRUCT S ROTAČNOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU

1. Pre uzamknutie zasuňte kľúč do zámkovej vložky na doraz

2. Pootočte kľúčom až na doraz v smere hodinových ručičiek o 180 stupňov a kľúč vyberte

3. Odomknutie uskutočníte rovnakým spôsobom – pootočením o 180 stupňov späť a vybratím kľúča.

CONSTRUCT S VÝSUVNOU ZÁMKOVOU VLOŽKOU

1. Kľúč po zasunutí uvoľnite a počkajte, až sa mechanizmus zámkovej vložky nastaví do základnej polohy. 

2. Po správnom zasunutí kľúča do zámkovej vložky zaraďte spiatočku (alebo polohu PARKING), pootočte kľúčom v smere hodinových ručičiek až na doraz, miernym tlakom zasuňte vložku do telesa zámkovej časti na úroveň interiéru a pootočte kľúčom doľava.

3. V tejto polohe kľúč vyberte.

4. Odomknutie uskutočníte obdobným spôsobom, tzn. Zasunutím kľúča do zámkovej vložky, pootočením doprava (v smere hodinových ručičiek) až na doraz (zámková vložka sa vysúva samovoľne). Pootočte kľúčom doľava a vyberte kľúč.

.

Construct

mechanická ochrana riadiacej páky
330 Vrátane montáže
 • 2x kľúč
 • Bezpečnostná karta