Jediný celoeurópsky satelitný vyhľadávací systém odcudzených vozidiel.

Vyhľadávací systém odcudzených vozidiel Connex využíva najnovšie GPS/GLONASS a GSM technológie. Neustála kontrola vozidla je sprostredkovaná pultom bezpečnostnej služby Securitas. Aktívne dohľadanie odcudzeného vozidla v zahraničí je možné vo všetkých európskych krajinách vrátane Ruska.

V závislosti na stupni zabezpečenia vyhľadávacieho systému ponúka Connex služby: Yellow, Orange Mobile a Blue Mobile.

Všeobecná charakteristika systému Connex

Vyhľadávací systém Connex je založený na GSM, GPS a internetových technológiách a slúži na aktívnu lokalizáciu vozidiel.

V prípade neautorizovanej manipulácie s vozidlom je vyslaný signál na pult bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečuje 24-hodinové stráženie vozidla na území Slovenskej republiky. Majiteľ vozidla je v takomto prípade takisto upozornený a kontrolu nad vozidlom preberá pult bezpečnostnej služby, ktorá vykoná štandardnú protikrádežovú procedúru (aktivácia blokovania motora, sledovanie vozidla…).

Pult bezpečnostnej služby je prepojený on-line s partnerskými bezpečnostnými agentúrami Connex v 36 európskych krajinách.

Použité technológie

 • Bezpečnosť a spoľahlivosť celého systému zaručuje hlavný server umiestnený vo Švajčiarsku.
 • Špeciálna SIM karta VODAFONE garantuje automatický roaming vďaka partnerstvu s viac ako 360 mobilnými operátormi po celej Európe, čo znamená, že služba využíva dostupnú sieť všetkých operátorov bez ďalších poplatkov. V prípade že zariadenie stratí signál jedného z operátorov, automaticky sa pripája na inú dostupnú sieť.
 • Na lokalizáciu vozidla slúži miniatúrny nízkoenergetický GPS modul konštruovaný popredným svetovým dodávateľom lokalizačných technológií.
 • Spojenie jednotky so serverom zabezpečuje GSM modul Cinterion, ktorý patrí medzi najspoľahlivejšie, má malé rozmery, nízku váhu a spotrebu.

 

Connex sa od ostatných vyhľadávacích systémov líši najmä prepracovanou celoeurópskou infraštruktúrou, čo umožňuje efektívne dohľadanie vozidla v rámci celej Európy a v ďalšich partnerských krajinách. Jednotlivé bezpečnostné agentúry sú online prepojené kvôli rýchlej distribúcii poplachovej informácie. To znamená, že odcudzené vozidlo v prípade krádeže je majiteľovi navrátené v najkratšom možnom čase. Výhoda celoeurópskej siete má mimoriadny význam vzhľadom k tomu, že väčšina odcudzených vozidiel končí v zahraničí.
Nie. Systém Connex je vo vozidle nainštalovaný v interiéri vozidla na skrytom mieste takže nie je viditeľný. Naše akreditované montážne strediská umiestnia zariadenie bezpečne v útrobách vozidla mimo dosahu zlodejov.
Áno, všetky jednotky Connex majú záložnú batériu. Pri odpojení autobatérie sa automaticky odošle signál na pult bezpečnostnej služby, z ktorého Vás následne kontaktujú a overia si či Vaše vozidlo nebolo ukradnuté.

Áno. Vozidlo je možné vyhľadať v každej krajine kde existuje GSM pokrytie. Takisto spolupracujeme so sieťou bezpečnostných agentúr v 36 krajinách Európy a v Rusku. Connex zabezpečuje komunikáciu v lokálnom jazyku. Často sa totižto stáva, že vozidlo je nájdené za hranicami Slovenskej republiky.

Výjazd zásahového vozidla bezpečnostnej služby a vozidla polície je možný v závislosti od miestnej legislatívy len po potvrdení poplachu od užívateľa vozidla. Ak Vás pult bezpečnostnej služby nevie kontaktovať, bude to skúšať naďalej na všetkých poskytnutých telefónnych číslach a zároveň monitorovať aktuálnu polohu Vášho vozidla.

Cobra Connex

YELLOW
430 Montáž+aktivačný poplatok
 • Aktívne dohľadanie odcudzeného vozidla v celej Európe, vrátane Ruska
 • Poplach pri neoprávnenom pohybe vozidla
 • Záložná batéria jednotky Connex

Cobra Connex

ORANGE Mobile
650 Montáž+aktivačný poplatok
 • Aktívne dohľadanie odcudzeného vozidla v celej Európe, vrátane Ruska
 • Poplach pri neoprávnenom pohybe vozidla
 • Záložná batéria jednotky Connex
 • Detekcia GSM rušenia
 • Mobilná aplikácia
 • Blokovanie motora

Cobra Connex

BLUE Mobile
850 Montáž+aktivačný poplatok
 • Aktívne dohľadanie odcudzeného vozidla v celej Európe, vrátane Ruska
 • Poplach pri neoprávnenom pohybe vozidla
 • Záložná batéria jednotky Connex
 • Detekcia GSM rušenia
 • Mobilná aplikácia
 • Blokovanie motora
 • Autorizácia užívateľa pomocou karty vodiča
 • Pokus o poškodenie antény GPS