Prevádzka vozidla – kniha jázd

Elektronická kniha jázd

Úvod:

Elektronická kniha jázd Vám pomocou systému GPS (Global position system) umožní jednoducho sledovať pohyb Vašich vozidiel a zároveň spracovať a vytvorit elektronickú knihu jázd, ktorú je možné použiť pre daňové účely. S elektronickou knihou jázd vždy viete, kde se nachádzajú Vaše vozidla, kedy a koľko najazdili kilometrov. Vďaka tomuto prehľadu môžete ušetriť vysoké percento nákladov na prevádzku Vášho vozového parku.

Elektronická kniha jázd Vám zabezpečí:

 • ON-LINE prehľad o Vašom vozovom parku.
 • Istotu, kde se pohybujú Vaši zamestnanci služobným vozidlom.
 • Zefektívnenie provádzky vozového parku vzhľadom k rastúcim výdajom na pohonné hmoty.
 • Zbaví Vás starostí s ručným vypisovaním knihy jázd.

Základné vlastnosti knihy jázd:

 • úplne automaticky generovaná
 • možnosť editáce pri súčasnom zachovaní údajov zistených jednotkou
 • možnosť zlúčenia/rozdelenia jázd
 • možnosť zmeny vodiča
 • možnosť doplnenia účelu jazdy
 • import údajov o tankovaní (CCS, Shell, OMV, atd.)
 • korekcia vypočítaného tachometra
 • možnosť dodatočného rozlíšenia jázd služobná/súkromná
 • filtrovanie údajov o jazdách podľa sledovaných kritérií
 • štatistické výstupy
 • možnosť exportu údajov z databázy poskytovateľa v rôznych formátoch
 • mnoho ďalších užitočných funkcií…

Princíp fungovania elektronickej knihy jázd:

Pri pohybe vozidla, v ktorom je nainštalovaný GPS-GSM jednotka, sa automaticky ukladajú údaje o polohe vozidla z GPS modulu do internej pamäte jednotky. Tieto údaje sú prostredníctvom GPRS prenosu přenášané na web server v intervale cca 30 sec. a užívatelia s týmito datami môžu pracovať pomocou webového rozhrania KNIHA JÁZD. Informácie o pohybe vozidla je možné potom zobraziť na digitálnej mape a jednotlivé jazdy vozidla sú prehľadne uložené v knihe jázd. V prípade výpadkov spojenia sú data uložené v pamäti jednotky 1Mb (cca 10.000 km) a po úspešnom automatickom opätovnom nadviazani spojenia sú odoslané na server.

Pomocou webového portálu Kniha jázd je možné analyzovať jednotlivé jazdy a prevádzku vozidel (max. rýchlosť, prejdenú vzdialenosť, čas jazdy,…), rozlišovať súkromnú a služobnú jazdu, zobraziť on-line polohu vozidiel na mape. Prepojením so systémom platobných kariet je možné sledovať a analyzovať spotrebu pohonných hmôt. Pomocou inštalovaného Dallas čipu je možné identifikovať vodiča. Údaje v knihe jázd je možné tiež exportovať v datovej forme a je možné ich ďalej spracovať napr. v účtovných systémoch.

Výhody:

 • zaistenie nadštandardného zabezpečenia vozidiel
 • možnosť okamžitej lokalizácie vozidla
 • prehľad o pohybe a využivaní firemného vozového parku
 • sledovanie a analýza spotreby pohonných hmôt
 • zjednodušenie a automatizovanie spracovania výkazu knihy jázd pre daňové a účtovné potreby

Pre prevádzku systému monitorovania vozidiel s využitím GPRS sú na užívateľa kladené následujúce požiadavky:

Požiadavky na vybavenie vozidla:

 • inštalovaná GPS-GSM jednotka vo vozidle
 • v GPS-GSM jednotke vložena SIM karta s podporou GPRS (mesačná spotreba je cca 1-15 MB, podľa charakteru prevádzky vozidla)

Požiadavky na PC:

 • pripojenie k sieti Internet (min. rychlost 250 Kb/s)
 • inštalovaný prehliadač Internet Explorer, Mozilla Firefox

GPS-GSM jednotku je možné inštalovať do akéhokoľvek vozidla s napájacím napätím v rozsahu 9–24V

KALKULÁCIA NÁKLADOV NA JEDNO VOZIDLO

Jednorazové náklady:

GPS-GSM jednotka: od 120€ podľa typu jednotky a požiadaviek na funkcionalitu
Inštalácia jednotky: od 50 € podľa typu a výbavy vozidla a podľa požadovanej konfigurácie

Prevádzkové náklady:

 • Prevádzka SIM karty

Podľa aktuálneho cenníka operátora. Na SIM karte je nutné aktivovať GPRS data. Systém na mesačnú prevádzku pri štandardnej konfigurácii využije cca 1 – 15 MB, v závislosti od spôsobu využívania vozidla. Je možné objednať jednotku s už nainštalovanou SIM kartou.

 • Poplatky za využívanie služieb web dispečingu na jedno vozidlo:

SIM kartu dodá zákazník: 6,60 €/mesiac
Vrátane SIM karty Slovensko + EU roaming: 9,60 €/mesiac

Ak chcete využívať službu SMS lokalizácie vozidla, je nutné si predplatiť kredit na SMS, ktoré budú odosielané z web servera do vozidla. Cena za 1 SMS je 0,13 €. Kredit je možné zdieľať v rámci celej skupiny vozidiel.

Minimálna výška kreditu, ktorý je možné predplatiť, je 100 SMS.

SMS lokalizácia sa používa na zistenie okamžitej polohy vozidla v prípade, že jednotka ešte neodoslala aktuálne data prostredníctvom GPRS, alebo sa vozidlo nachádza v zahraničí a v jednotke nie je nastavený GPRS roaming. Aktuálnu polohu vozidla je možné zistiť kliknutím na príslušnú ikonu na webovom portáli KNIHA JÁZD. Z portálu bude odoslaná príslušná SMS do vozidla, na ktorú vozidlo odpovie SMS s údajmi o aktuálnej polohe. Poloha vozidla bude zobrazená priamo na digitálnej mape web portálu.

Podmienkou správnej funkcie SMS lokalizácie v zahraničí je aktivovaný SMS roaming !

AKO POSTUPOVAŤ

 1. Zakúpenie a inštaláciaGPS-GSM modulu.
 2. Odoslanie vyplneného AKTIVAČNÉHO FORMUÁRA zástupcovi prevádzkovateľa WEB dispečingu na fax.čislo: 055/6760705, alebo mail info@elpool.sk
  Po obdržaní aktivačného formulára bude jednotka aktivovaná a budú Vám doručené prihlasovacie údaje na webovú aplikáciu. Po uradení predfaktury za využívanie služieb web dispečingu, Vám bude licencia predĺžena o dobu predplatného. Minimálna doba predplatného je 6 mesiacov, štandardne 12 mesiacov.