Monitorovanie vozidiel

Monitorovanie prevádzky vozidiel prostredníctvom GPS, GSM a internetových technológií patrí už v dnešnej dobe medzi bežne využívanú metódu na zefektívnenie procesov a znižovanie nákladov na prevádzkovanie vozidlového parku vo väčšine firiem.