Satelitný vyhľadávací systém CONNEX

Unikátna služba v 36 krajinách Európy

Spoločnosť Vodafone Automotive sa špecializuje na oblasť zabezpečenia vozidiel. Viac ako 30-ročné skúsenosti využila pri konštrukcii technologicky vyspelého zariadenia. Elektronický systém Connex bol navrhnutý a vyrobený firmou Vodafone Automotive, ktorá spĺňa požiadavky systému riadenia kvality ISO 9001 a od roku 2003 taktiež požiadavky nových stanov ISO TS16949, určených pre automobilový priemysel.

V prípade neautorizovanej manipulácie s vozidlom  je vyslaný signál na pult bezpečnostnej služby, ktorá zabezpečuje 24-hodinové stráženie vozidla na území Slovenskej republiky. Majiteľ vozidla je v takomto prípade takisto upozornený a kontrolu nad vozidlom preberá pult bezpečnostnej služby, ktorá vykoná štandardnú protikrádežovú procedúru (aktivácia blokovania motora, výstražná sekvencia, sledovanie vozidla…).Pult bezpečnostnej služby je prepojený on-line s partnerskými bezpečnostnými agentúrami Connex v 36 európskych krajinách.

V závislosti na stupni zabezpečenia a ponuke doplnkových služieb ponúka CONNEX tri úrovne riešenia: YELLOW, ORANGE MOBILE a BLUE MOBILE.

Pre užívateľov systému Connex je k dispozícii Zákaznícka linka, prostredníctvom ktorej môžu nahlásiť krádež vozidla, alebo požiadať o nastavenie špeciálnych režimov.

Výhody systému:

  • Služba 24/7

Vyškolení pracovníci pracujú 7 dní v týždni, 365 dní v roku, aby zabezpečili rýchlu odpoveď na poplachy. Komunikácia prebieha vo vašom rodnom jazyku, kdekoľvek sa nachádzate.

  • Vysoko efektívna sieť

Vďaka najnovším GPS, GSM a internetovým technológiam môže byť vaše vozidlo nájdené v celej Európe. Sieť bezpečnostných operačných stredísk v 36 krajinách Európy spolupracuje, aby zabezpečila čo najlepšiu súčinnosť s miestnymi policajnými jednotkami.

  • Európska infraštruktúra

Sledovanie ukradnutého vozidla v 36 krajinách Európy, spolupráca s miestnou políciou, bezpečnostné operačné strediská, komunikácia v rodnom jazyku. Cobra poskytuje skutočnú medzinárodnú infraštruktúru, nie len roaming.

  • Dostupnosť služby

Špeciálna SIM karta, ktorá je nainštalovaná vo vozidle garantuje automatický roaming vďaka partnerstvu s 360 mobilnými operátormi po celej Európe, čo znamená, že služba je dostupná aj v zahraničí bez ďalších poplatkov.

  • Viac ako 700 000 užívateľov systému Connex v Európe a Rusku.

.

Viac informácií nájdete na www.cobraconnex.sk.