Autoalarmy, imobilizéry

Imobilizér slúži na zabezpečenie vozidla pred neoprávneným naštartovaním. Vodič sa musí pred naštartovaním vozidla autorizovať. Spôsob autorizácie môže byť rozdielny v závislosti od typu imobilizéra. Najčastejšie sú to rôzne typy bezdotykových kariet(RFID), dotykové DALLAS kľúce, alebo klávesnica s prístupovým kódom.

Imobilizér blokuje jeden, alebo viacero elektrických obvodov, bez ktorých vozidlo nie je možné naštartovať. Aktivuje sa automaticky, po vypnutí zapaľovania a uplynutí  prednastaveného časového intervalu. Deaktivuje sa po úspešnej autorizácii vodiča.

Autoalarm je zariadenie, ktoré upozorní na nedovolené vniknutie do vozidla akustickým signálom a blikaním výstražných svetiel. Môže obsahovať aj imobilizačný obvod, ktorý znemožní naštartovanie vozidla ak je autoalarm aktívny.

Úroveň zabezpečenia závisí od výbavy autoalarmu. Naše autoalarmy sú štandardne vybavené ultrazvukovým priestorovým snímačom, zálohovanou sirénou a obvodom na blokovanie motora. Z hľadiska kvality, výbavy a úrovne zabezpečenia patria medzi špičkové produkty na trhu.

  • Autoalarmy Cobra

    Autoalarmy Cobra série AK4600 sú vhodné pre všetky vozidlá. Podľa typu a výbavy vozidla môžu byť ovládané diaľkovými ovládačmi Cobra s plávajúcim kódom, alebo originálnymi diaľkovými ovládačmi od vozidla. To znamená, že po uzamknutí vozidla sa autoalarm aktivuje, po odomknutí vozidla diaľkovým ovládačom sa autoalarm deaktivuje. Sú podporované vozidlá so štandardnými diaľkovými ovládačmi, ako aj vozidlá s bezkľúčovým ovládaním „keyless“.

  • Imobilizér ovládaný klávesnicou

    Imobilizér S-12 je zariadenie, ktoré chráni Vaše vozidlo pred neoprávneným naštartovaním tým, že blokuje jeden elektrický obvod vo vozidle. Pred naštartovaním sa musí užívateľ vozidla autorizovať zadaním správneho kódu prostredníctvom klávesnice imobilizéra.